Уеб сайт на Международни услуги за охрана и сигурност Охранителна дейност
www.isps-bg.com
Уеб сайт на Частен професионален колеж към фирма Международни услуги за охрана и сигурност
www.isps-college.com
Начало » Обучение » Курсове за боравене с огнестрелно оръжие
Национален телефон:
Национален телефон07001 99 66
E-mail:
E-maileducation@isps-bg.com

Форма за обратна връзка:

Вашето име:
E-mail
Телефон:
Въпрос / Коментар
 

Курсове за боравене с огнестрелно оръжие

„МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ“ ЕООД, гр. София провежда курсове за боравене с огнестрелно оръжие въз основа на регистрация № Я 20957 от 08.05.2012 г. издадена от СДВР.


За курса могат да се записват само лица, отговарящи на следните условия:

 • да са навършили пълнолетие;
 • да не са осъждани за престъпления от общ характер;
 • да не са регистрирани в лечебно заведение, че страдат от психични разстройства.

Необходими документи при записване за участие в курса:

 • свидетелство за съдимост - актуално.
 • медицинско свидетелство от психодиспансер, че лицето не страда от психически разстройства - актуално.
 • лична карта – копие;
 • телефонен номер за контакти;
 • документ за платена такса в размер на 288.00 лв.

Учебните занятия в курсовете, както и теорeтичните и практическите изпити се провеждат съгласно програмата за обучение и полагане на изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие, приложение № 4 от Наредба № I3-575/02.03.2011 г. на МВР.
Изпитът се провежда от структурите на МВР, съгласно чл. 10 от наредба № I3-575/02.03.2011 г. на МВР.

 • Успешно завършилите курса имат възможност да закупят лично късо, нарезно оръжие.
 • Успешно завършилите курса могат да работят на обекти като въоръжена охрана.
 • Успешно завършилите курса ще имат по-голямо самочувствие в живота.
 • Курсът за безопасно боравене с оръжие е не само за мъже.

 

          Тематично съдържание на курса /теория/ :

Тема  1.   КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТРЕЛКОВИТЕ ОРЪЖИЯ – 1 учебен час

1. Определения за огнестрелно оръжие и стрелкови оръжия. Огнестрелни и неогнестрелни оръжия.

2.  Класификация на стрелковите оръжия по различни критерии.

3.  Огнестрелни оръжия и боеприпаси от категории A, B, C и D.

4.  Основни принципи на действие на автоматиката на стрелковите оръжия.

5.  Калибри на цевите на стрелковите оръжия. Системи за определяне на калибрите.

Тема 2. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ. ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ОРЪЖИЕТО – 2 уч. часа

1.  Общи правила за безопасност при работа с огнестрелно оръжие и боеприпаси.

2.  Правила за безопасност при провеждане на учебни стрелби.

3.  Правила за безопасност при използване на огнестрелно оръжие при самоотбрана.

4.  Правила за поддържане и съхранение на оръжието.

 Тема 3.   БОЕПРИПАСИ ЗА СТРЕЛКОВИ ОРЪЖИЯ – 2 уч. часа

          1.   Класификация на боеприпасите за стрелкови оръжия по различни критерии.

          2.   Ефект от действието на боеприпасите върху тъканите на човешкото тяло.

          3.   Снарядяване на боеприпаси на стрелбища и в домашни условия:

             а)   правила за безопасност при снарядяване на боеприпаси;

            б) оборудване за снарядяване: преса, видове преси, везни, матрици, устройства за калиброване и подравняване на гилзата, приспособления за поставяне на капсулата, измерителни инструменти, приспособления за почистване и лубрициране на гилзите, вибрационни вани за почистване на гилзите, приспособления за насипване на барут и т.н.;

              в)   компоненти: капсули – типове, куршуми, барути;

              г)   основен процес по снарядяване.

 Тема  4. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ОТ ВЪТРЕШНАТА, ВЪНШНАТА И ТЕРМИНАЛНАТА БАЛИСТИКА – 1 уч. час

          1.   Определение за изстрел.

          2.   Периоди на изстрела.

          3.   Начална скорост на куршума.

          4.   Траектория на куршума; елементи на траекторията.

          5.   Терминална и ранева балистика.

 Тема  5.    ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИКАТА НА СТРЕЛБАТА – 2 уч. часа

1. Положение на тялото, хват, дишане, прицелване, спускане; положения за стрелба с оръжието.

2.  Прицелна, интуитивна и инстинктивна стрелба; презареждане, отстраняване на засечки.

 Тема  6.  ПРАВНА ПОДГОТОВКА – 2 уч. часа

1. Правни норми, регламентиращи дейностите с огнестрелно оръжие и боеприпаси /придобиване, съхранение и носене/.

2.   Правни норми, регламентиращи използването на огнестрелно оръжие. Неизбежна отбрана, краина необходимост и задържане на лице, извършило престъпление:

              а)   неизбежна отбрана;

              б)   крайна необходимост;

              в)   задържане на лице, извършило престъпление.

 Тема 7.  МАТЕРИАЛНА ЧАСТ НА СТРЕЛКОВОТО ВЪОРЪЖЕНИЕ. ПО-РАЗПРОСТРАНЕНИ У НАС ОРЪЖИЯ – 2 уч. часа

1. Тактико-технически данни, главни части и ред за непълно разглобяване и сглобяване на:

              а)  пистолети с ударно-спускателен механизъм с единично/двойно действие (SA/DA) и пистолети от типа „безопасно действие“ /Safe Action/ от система, с каквато разполага провеждащият курса;

           б) револвери с ударно-спускателен механизъм с двойно действие от система, с каквато разполага провеждащият курса, използващи боеприпаси .38 Special и .375 Magnum;

             в)   гладкоцевна пушка тип „Помпа“ калибър 12/70 и 12/76.

          2.  Взаимодействие на частите и механизмите.

 Тема 8. ОКАЗВАНЕ НА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ НАРАНЯВАНИЯ С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ – 4 уч. часа

 Практически занимания:

 • Тренировъчна стрелба с пистолет (кал. 5,6 мм, 9 x 18 мм, 9 x 19 мм и др.) по гръдна фигура с кръгове (мишена № 4) на дистанция 15/25 метра на закрито стрелбище.
 • Очаквани резултати:
 • обучаваните лица да придобият знания и умения зa безопасно боравене с огнестрелно оръжие, съгласно правилата за безопасност при боравене с огнестрелно оръжие;
 • да овладеят начините и правилата за стрелба с пистолет, револвер и гладкоцевна пушка тип "помпа";
 • да получат знания за правните основания за използване на огнестрелно оръжие;
 • да получат познания за даване на долекарска помощ на лица с огнестрелни наранявания.

Курсът е предназначен за лица, които ще кандидатстват за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие (за служебни цели или за самоотбрана), съгласно изискванията на чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

„МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ“ ЕООД, гр. София е регистрирана съгласно закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/.