Уеб сайт на Международни услуги за охрана и сигурност Охранителна дейност
www.isps-bg.com
Уеб сайт на Частен професионален колеж към фирма Международни услуги за охрана и сигурност
www.isps-college.com
Начало » Брой часове и цени
Национален телефон:
Национален телефон07001 99 66
E-mail:
E-maileducation@isps-bg.com

Форма за обратна връзка:

Вашето име:
E-mail
Телефон:
Въпрос / Коментар
 

Брой часове и цени

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Система за обучение/ Ниво по Европейската езикова рамка Брой часове Дневна форма на обучение Цена без ДДС Цена с ДДС Вечерна форма на обучение Цена без ДДС Цена с ДДС Съботно-неделна форма на обучение Цена без ДДС Цена с ДДС
New English File A1,A2,B2,C1,C2 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа. 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа. 280,50лв. 336,60лв. Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа. 306лв. 367,20лв.
New English File A1,A2,B2,C1,C2 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. Време за провеждане: 306лв. 367,20лв.
New English File A1,A2,B2,C1,C2 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. от 9:00 до 18:00 часа 306лв. 367,20лв.
New English File A1,A2,B2,C1,C2 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. Време за провеждане: 306лв. 367,20лв.
New English File A1,A2,B2,C1,C2 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. от 9:00 до 18:00 часа 306лв. 367,20лв.

НЕМСКИ ЕЗИК

Система за обучение/ Ниво по Европейската езикова рамка Брой часове Дневна форма на обучение Цена без ДДС Цена с ДДС Вечерна форма на обучение Цена без ДДС Цена с ДДС Съботно-неделна форма на обучение Цена без ДДС Цена с ДДС
PASSWORT DEUTSCH A1,A2,B1,B2,C1,C2 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 306лв. 367,20лв.
PASSWORT DEUTSCH A1,A2,B1,B2,C1,C2 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. Време за провеждане от 9:00 до 18:00: 306лв. 367,20лв.
PASSWORT DEUTSCH A1,A2,B1,B2,C1,C2 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. от 9:00 до 18:00 часа 306лв. 367,20лв.
PASSWORT DEUTSCH A1,A2,B1,B2,C1,C2 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. Време за провеждане: 306лв. 367,20лв.
PASSWORT DEUTSCH A1,A2,B1,B2,C1,C2 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. от 9:00 до 18:00 часа 306лв. 367,20лв.

ФРЕНСКИ ЕЗИК

Система за обучение/ Ниво по Европейската езикова рамка Брой часове Дневна форма на обучение Цена без ДДС Цена с ДДС Вечерна форма на обучение Цена без ДДС Цена с ДДС Съботно-неделна форма на обучение Цена без ДДС Цена с ДДС
PANORAMA A1,A2,B1,B2,C1,C2 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 306лв. 367,20лв.
PANORAMA A1,A2,B1,B2,C1,C2 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. Време за провеждане: 306лв. 367,20лв.
PANORAMA A1,A2,B1,B2,C1,C2 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. от 9:00 до 18:00 часа 306лв. 367,20лв.
PANORAMA A1,A2,B1,B2,C1,C2 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. Време за провеждане: 306лв. 367,20лв.
PANORAMA A1,A2,B1,B2,C1,C2 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. от 9:00 до 18:00 часа 306лв. 367,20лв.

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

Система за обучение/ Ниво по Европейската езикова рамка Брой часове Дневна форма на обучение Цена без ДДС Цена с ДДС Вечерна форма на обучение Цена без ДДС Цена с ДДС Съботно-неделна форма на обучение Цена без ДДС Цена с ДДС
PROGEETTO ITALIANO A1,A2,B1,B2,C1,C2 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 306лв. 367,20лв.
PROGEETTO ITALIANO A1,A2,B1,B2,C1,C2 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. Време за провеждане: 306лв. 367,20лв.
PROGEETTO ITALIANO A1,A2,B1,B2,C1,C2 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. от 9:00 до 18:00 часа 306лв. 367,20лв.
PROGEETTO ITALIANO A1,A2,B1,B2,C1,C2 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. Време за провеждане: 306лв. 367,20лв.
PROGEETTO ITALIANO A1,A2,B1,B2,C1,C2 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. от 9:00 до 18:00 часа 306лв. 367,20лв.

ИСПАНСКИ ЕЗИК

Система за обучение/ Ниво по Европейската езикова рамка Брой часове Дневна форма на обучение Цена без ДДС Цена с ДДС Вечерна форма на обучение Цена без ДДС Цена с ДДС Съботно-неделна форма на обучение Цена без ДДС Цена с ДДС
NUEVO VEN(I,II,III ЧАСТ) A1,A2,B1 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 306лв. 367,20лв.
NUEVO VEN(I,II,III ЧАСТ) A1,A2,B1 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. Време за провеждане: 306лв. 367,20лв.
NUEVO VEN(I,II,III ЧАСТ) A1,A2,B1 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. от 9:00 до 18:00 часа 306лв. 367,20лв.
NUEVO VEN(I,II,III ЧАСТ) A1,A2,B1 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. Време за провеждане: 306лв. 367,20лв.
NUEVO VEN(I,II,III ЧАСТ) A1,A2,B1 102 Време за провеждане: от 9:00 до 18:00 часа 255лв. 306лв. Време за провеждане: от 18:00 до 21:00 часа 280,50лв. 336,60лв. от 9:00 до 18:00 часа 306лв. 367,20лв.

 

Таксите за обучение включват правото и възможността на курсистите да положат еднократно предвидените изпити за приключване на обученията. В случай, че курсистът не се е явил на изпитите, организирани за групата/курса, в която е включен или не е издържал изпитите, същият може да ги положи с индивидуален протокол в рамките на допълнителни сесии, за което таксата е в размер на 40 /четиридесет/ лева.