Уеб сайт на Международни услуги за охрана и сигурност Охранителна дейност
www.isps-bg.com
Уеб сайт на Частен професионален колеж към фирма Международни услуги за охрана и сигурност
www.isps-college.com
Начало » Брой часове и цени
Национален телефон:
Национален телефон07001 99 66
E-mail:
E-maileducation@isps-bg.com

Форма за обратна връзка:

Вашето име:
E-mail
Телефон:
Въпрос / Коментар
 

Брой часове и цени

Продължителност на курса - 36 часа; такса – 288 лева. Обучението приключва с изпити по теория (тест) и практика (стрелба) и се провежда от структурите на МВР, съгласно чл.10 от наредба № IЗ - 575 / 02.03.2012 година на МВР. На успешно завършилите курса се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС ЗА БЕЗОПАСНО БОРАВЕНЕ С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ от СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

**********************************************************************************************************************************************

Таксите за обучение включват правото и възможността курсистите да положат еднократно предвидените изпити за приключване на обученията. В случай, че курсистът не се е явил на изпитите, организирани за групата/курса, в която е включен или не е издържал изпитите, същият може да ги положи с индивидуален протокол в рамките на допълнителни сесии, за което таксата е в размер на 144 лева.

***********************************************************************************************************************************************