Уеб сайт на Международни услуги за охрана и сигурност Охранителна дейност
www.isps-bg.com
Уеб сайт на Частен професионален колеж към фирма Международни услуги за охрана и сигурност
www.isps-college.com
Начало » Брой часове и цени
Национален телефон:
Национален телефон07001 99 66
E-mail:
E-maileducation@isps-bg.com

Форма за обратна връзка:

Вашето име:
E-mail
Телефон:
Въпрос / Коментар
 

Брой часове и цени

БАНКОВА ОХРАНА И ИНКАСОВА ДЕЙНОСТ - Обучение с общ хорариум от 960 часа, което приключва с държавни изпити по теория и практика на професията. Присъдената професионална квалификация се удостоверява със СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.
Таксата за обучение е в размер на 2400 лв. Предвидени са възможности за заплащане на вноски.

**********************************************************************************************************************************************

ЛИЧНА ОХРАНА - Обучение с общ хорариум от 960 часа, което приключва с държавни изпити по теория и практика на професията. Присъдената професионална квалификация се удостоверява със СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.
Таксата за обучение е в размер на 2400 лева. Предвидени са възможности за заплащане на вноски.

**********************************************************************************************************************************************

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ - Обучение с общ хорариум от 960 часа, което приключва с държавни изпити по теория и практика на професията. Присъдената професионална квалификация се удостоверява със СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.
Таксата за обучение е в размер на 2400 лева. Предвидени са възможности за заплащане на вноски.

**********************************************************************************************************************************************

Обучение по част от професията „Охранител“ с 600 учебни часа и такса от 1500 лева. Обучението приключва с изпити по теория и практика на професията и издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ.

**********************************************************************************************************************************************

Обучение по част от професията „Охранител“ по Програма минимум на Академията на МВР с 40 учебни часа и такса от 100 лева. Обучението приключва с изпити по теория и практика на професията и издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ. Завършилите обучението отговарят на минималното задължително изискване да бъдат назначавани на длъжност „Охранител“, съгласно чл. 28, ал. 2 от Закона за частна охранителна дейност (ДВ, бр. 15 от 2004 г.).

**********************************************************************************************************************************************

Таксите за обучение включват правото и възможността на курсистите да положат еднократно предвидените изпити за приключване на обученията. В случай, че курсистът не се е явил на изпитите, организирани за групата/курса, в която е включен или не е издържал изпитите, същият може да ги положи с индивидуален протокол в рамките на допълнителни сесии, за което таксата е в размер на 50  лева.

***********************************************************************************************************************************************