Уеб сайт на Международни услуги за охрана и сигурност Охранителна дейност
www.isps-bg.com
Уеб сайт на Частен професионален колеж към фирма Международни услуги за охрана и сигурност
www.isps-college.com
Начало » Подбор на преподаватели
Национален телефон:
Национален телефон07001 99 66
E-mail:
E-maileducation@isps-bg.com

Форма за обратна връзка:

Вашето име:
E-mail
Телефон:
Въпрос / Коментар
 

Условия за подбор на преподавателите

Фирмената политика на „Международни услуги за охрана и сигурност“ има за цел да осигурява доставка на услуги с високо качество и ние осъзнаваме ролята на човешките ресурси за нейното постигане. Имаме високи изисквания към квалификацията и опита на преподавателите, държим на качественото преподаване на учебния материал и стриктното спазване на организацията на учебния процес, и изпълнението на учебните планове и програми.

Подборът на преподавателите във фирма „Международни услуги за охрана и сигурност“ се осъществява чрез конкурс по документи и интервю с всеки от кандидатите, приели общите условия на компанията.

Изискванията към лицата, които кандидатстват за определна позиция, са определени в Закона за професонално образование и обучение, както и в други държавни нормативни актове, и фирма „Международни услуги за охрана и сигурност“ ЕООД извършва подбора при стриктно спазване на нормативните разпоредби.

С избраните кандидати за преподаватели се сключва граждански договор и се определя хонорар за един час преподавателска работа в размер на 8.00 лева, като удръжките са в съответствие с действащото законодателство към момента на плащането. Средствата за изпълнена преподавателска работа се превеждат по дебитна карта, поръчана от фирмата и издадена от „Първа инвестиционна банка“ на името на преподавателя, влязъл в договорни взаимотношения с „Международни услуги за охрана и сигурност“ ЕООД.

Всеки преподавател към фирма „Международни услуги за охрана и сигурност“ ЕООД представя кратка професионална автобиография, която заедно с актуална снимка към момента на сключване на гражданския договор, се обявява на фирменият сайт с описание на учебните предмети, по които той преподава.

На всеки преподавател се създава служебен e-mail от фирмената група за обратна връзка и въпроси от курсисти и заинтересовани лица.