Уеб сайт на Международни услуги за охрана и сигурност Охранителна дейност
www.isps-bg.com
Уеб сайт на Частен професионален колеж към фирма Международни услуги за охрана и сигурност
www.isps-college.com
Начало » Лицензи и регистрации
Национален телефон:
Национален телефон07001 99 66
E-mail:
E-maileducation@isps-bg.com

Форма за обратна връзка:

Вашето име:
E-mail
Телефон:
Въпрос / Коментар
 

Лицензи и регистрации

  • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – удостоверява присъдената професионална квалификация, издава се след приключено професионално обучение от 960 часа и успешно положени държавни изпити по теория и практика на професията.
  • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ – удостоверява преминато професионално обучение по част от професията и се издава след приключено професионално обучение по учебен план за част от професията и успешно положени изпити по теория и практика на професията.
  • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС ЗА БЕЗОПАСНО БОРАВЕНЕ С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ – удостоверява завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.Притежаването на това удостоверение е задължително условие за издаване на разрешения за закупуване, съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие /за служебни цели или за самоотбрана/, съгласно изискванията на чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
  • EUROPASS приложение към СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ/ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ. Центърът за професионално обучение към "Международни услуги за охрана и сигурност" ЕООД е регистриран в Националния Europass център - България и издава EUROPASS приложение към документите за професионална квалификация. Приложението е допълнение към оригиналния документ и не е автоматична ситема за признаването му в други държави. То не може да замести оригиналната квалификация, а съдържа подробно описание на уменията и компетентностите, придобити от притежателя на свидетелството или удостоверението за професионално обучение и подготовка. EUROPASS приложението има за цел да ориентира работодателите в държавите от Европейския съюз за съдържанието на професионалната подготовка и придобитите знания и умения от притежателя на документа за професионално обучение, като по този начин се улеснява мобилността на работната сила в държавите-членки на съюза. Центърът за професионално обучение издава EUROPASS приложение на български и на английски език при заявено желание от страна на завършилите курсове за професионално обучение в него.